Phở (chính xác hơn là Phở) thực sự được phát âm là “fuh” với một âm điệu nổi lên và hỏi như một câu hỏi. Hãy tưởng tượng từ tiếng Pháp “Feu” có nghĩa là lửa và bạn sẽ gần đúng rồi.

Nếu bạn phát âm nó với âm điệu đi xuống (được viết là phò), điều này thực sự có nghĩa là “người phụ nữ dơ bẩn” trong tiếng Việt, vì vậy bạn phải chú ý đến âm điệu của mình.

Nếu bạn phát âm nó giống như từ “Photo”, bạn cần cố gắng tiếp! Nhưng đừng lo, hãy hỏi nhân viên phục vụ thân thiện của bạn và bạn sẽ sớm phát âm đúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *