Có, tất nhiên là có thể làm phở chay hoặc thuần chay. Tại Việt Nam, những lựa chọn này đang ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, vui lòng kiểm tra với nhà hàng của bạn xem nước dùng được sử dụng trong phở chay có thực sự là chay hay không, vì thường xuyên nước dùng từ thịt được dùng làm nền tảng cho phở chay tại Việt Nam.

Tại MamaPho, chúng tôi hiện tại chỉ cung cấp nước dùng từ thịt, nhưng chúng tôi cũng có các lựa chọn xào chay không có sản phẩm từ thịt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *